Ochrona danych

 

 Klauzula informacyjna

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żninie informuję, iż Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest Pan Tomasz Henzler.

Adres e-mail IOD: inspektor@cbi24.pl