Oferta Poradni

Rodzicom:

udzielamy porad po badaniach i bez badań, w zależności od potrzeb,

Ponadto organizujemy:

  • warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli,
  • pogadanki dla rodziców w szkołach i przedszkolach na prośbę nauczycieli,
  • pogadanki, szkolenia, wykłady dla nauczycieli na wniosek rady pedagogicznej lub dyrektora szkoły.Dokładnych informacji udziela Sekretariat w godzinach 7.30 -15.30