Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy

W ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żninie został powołany Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.

Celem działalności Ośrodka jest kompleksowe wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia.